Matematika Kelas 7 Spesial PTS Semester Ganjil: Soal dan Kunci Jawaban PTS 2020

KUNCI JAWABAN PTS KELAS VII Semester Ganjil Tahun 2020

Mata pelajaran : Matematika
Kelas : VII
Kurikulum : 2013

A. PILIHAN GANDA

1 B 11 C 21 A
2 A 12 A 22 B
3 C 13 D 23 C
4 D 14 A 24 D
5 D 15 B 25 B
6 A 16 D
7 B 17 B
8 A 18 C
9 C 19 A
10 D 20 D